Verlof en afwezigheid

 

Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig. Dit betekent dat ze verplicht zijn om elke dag naar school te komen. Natuurlijk kan het een keer zo zijn dat een leerling door wat voor reden dan ook een keer niet op school kan zijn. Voor verlof en afwezigheid van leerlingen hebben wij een plan opgesteld. In een aantal gevallen is er mogelijkheid om verlof aan te vragen voor uw kind. Een verlofaanvraag loopt via de directie. Er moet dan een aanvraag tot verlof gedaan worden, de directie verleend hier dan wel of geen toestemming voor. Het formulier verlofaanvraag kunt u onder het kopje downloads vinden bij formulieren. U kunt ook via ons ouderportaal verlof aanvragen.

Als een leerling langdurig afwezig is door bijvoorbeeld ziekte zullen we samen met de ouders gaan zoeken naar een oplossing om de achterstand zoveel mogelijk te beperken. In dit soort gevallen zullen we ook altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar om dit in goede banen te leiden.