Onderwijs

 

Het onderwijs op talentenschool de Almgaard is ingericht vanuit de visie die wij als school hebben. Een belangrijke pijler uit onze visie is talentontwikkeling. Talentontwikkeling voor leerlingen, ouders maar zeker ook voor leerkrachten. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen om de verschillende vakgebieden te verdelen naar talenten van leerkrachten. Het mooie van het werken op deze manier is dat elke leerkracht werkt vanuit zijn of haar talent. Naast de talentontwikkeling van leerkrachten staat de talentontwikkeling van leerlingen bij ons op nummer één. Elk kind heeft een talent wat op vele verschillende manieren getoond kan worden. Het samen op zoek gaan naar talenten is iets waar wij als school voor staan. Deze talenten zullen dan ook bij iedereen gezocht en gevonden worden! Tot slot vinden wij het ook ontzettend belangrijk om de talenten van ouders/verzorgers in onze school terug te laten komen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn het geven van een workshop.

 

Groepen 

Op Talentenschool de Almgaard werken we vanuit combinatiegroepen. We noemen deze groepen stamgroepen. Iedere dag starten en eindigen de kinderen in hun eigen stamgroep met hun eigen juf of meester. Voor de rest van de dag is een rooster opgezet, waarin wordt aangegeven of de kinderen zelfstandig, onder begeleiding, aan het werk zijn of instructie krijgen van de vakleerkracht.

 

Ruimtes

Omdat we te maken hebben met verschillende leerstijlen hebben we onze school als volgt ingericht: We hebben een 'Rekendôme' en een 'Taalarea' waar leerlingen hun instructie krijgen binnen de verschillende vakken. In deze ruimtes zijn ook werkplekken gecreëerd waar de leerlingen zelfstandig kunnen werken. Daarnaast hebben wij een stiltelokaal. Dit is een kleine ruimte waar een beperkt aantal leerlingen zelfstandig mogen werken. De naam zegt het al, in dit lokaal verwachten wij dat het stil is. Ook hebben wij een leerplein. Het leerplein is een ruimte waar samengewerkt mag worden. Hier wordt vaak gewerkt aan projecten. Dit is ook de ruimte waar de projecten van de leerlingen getoond worden. Voor de hoogbegaafde groep is en een apart lokaal ingericht als leer-, ontdek- en werkplek. Tot slot hebben wij nog het onderbouwlokaal. In dit lokaal is ruimte voor groep 1 t/m 3 om te werken. Daarnaast zijn in dit lokaal ook de maandelijks wisselende hoeken waarin de leerlingen ontdekkend kunnen spelen en leren.

 

Ontwikkeling

Met deze manier van werken stimuleren wij het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen. Ook kunnen wij gemakkelijk de roosters van de leerlingen aanpassen. Wij streven ernaar om alle kinderen op hun eigen ontwikkelingsniveau les te geven. De materialen die wij gebruiken worden flexibel ingezet, zodat recht gedaan wordt aan de verschillen tussen kinderen.

 

Tabletonderwijs

Wat een belangrijk aspect binnen ons onderwijs is, is het tabletonderwijs. Rekenen, taal, spelling en technisch lezen worden aangeboden via de tablet. Dit betekent dat elke leerling de toegang tot een eigen tablet heeft. Dit systeem is een systeem wat de individuele ontwikkeling van leerlingen uitstekend volgt. Dankzij deze methode kunnen wij op leerling niveau differentiatie aanbieden en leerlingen op de voet volgen in ontwikkeling.

 

Weekplanning

Wij werken door heel de school met een persoonlijke weekplanning. In groep 1 starten de leerlingen met 1 taak per week, zij mogen zelf bepalen wanneer zij deze taak maken, maar het moet voor het einde van de week af zijn. Naar gelang de leerling meer aan kan voeren we de taken op, totdat de leerlingen zelf drie taken per week kunnen inplannen. Er kan hierbij gedacht worden aan knutselwerkjes, ontwikkelingsmateriaal, hoekenwerk etc. Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen een weekplanning. Op deze planning zien de leerlingen wanneer ze instructie hebben en welke taken er zelf gepland moeten worden. Deze planning wordt gedurende hun schoolloopbaan steeds verder uitgebreid. Het werken met een weekplanning stimuleert zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Hiermee bereiden wij leerlingen goed voor op het vervolgonderwijs.