Onderwijs hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen hebben de behoeften om met “gelijken” te kunnen werken. Ze begrijpen en voelen elkaar beter aan. Daarnaast is ieder hoogbegaafd kind anders en hebben ze ook andere behoeften. Die behoeften moeten ze kunnen ontplooien in een setting waar het kind zich gehoord en geaccepteerd voelt. Hoogbegaafde leerlingen hebben leereigenschappen die gemiddelde leerlingen niet hebben zoals de behoefte aan weinig instructie, herhaling en oefenstof. Daarnaast beschikken ze vaak over een hoog werktempo. Sinds het schooljaar 2012-2013 hebben wij op de Almgaard een full-time HB-groep kunnen realiseren. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een prachtige HB-unit, waarin kinderen van groep 3 t/m groep 9 zich kunnen ontwikkelen.

Profielen van begaafde kinderen

Na aanleiding van observaties van de begeleider wordt elke leerling ingedeeld in één of meerdere profielen. Dit zijn de profielen van Betts en Neihart uit 2010). Ze geven aan waar de leerling behoeften aan heeft en het geeft de begeleider handvatten om de leerling te begeleiden en zijn taal erop aan te passen.

Profielen Betts & Neihard

Breinkrachten

Voor elke activiteit heb je bepaalde vaardigheden nodig om deze te voltooien. Deze vaardigheden noem je Executieve Functies. In de groep noemen we dat breinkracht. Krachten zoals gevoelskracht, doorzetkracht en aandachtkracht worden getraind tijdens de activiteiten. De begeleider past zijn feedback en feedforward aan op de ontwikkeling per leerling. Dit vergt veel observatie tijd van de begeleider.

Breinhelden

Zone van naaste ontwikkeling

Om de breinkrachten te trainen moet de leerlingen in conditie gehouden worden. Hiermee bedoelen we dat we activiteiten aanbieden die in de leerzone van de leerlingen zitten. Hierdoor worden de leerlingen getriggerd om bijvoorbeeld op te letten tijdens instructies of zijn of haar gevoel onder controle te houden wanneer iets nog niet lukt.

SOOLvA HB-dag

Naast deze full-time HB-groep hebben we sinds het schooljaar 2017-2018 voor alle leerlingen van onze SOOLvA scholen parttime HB groep gerealiseerd. Deze leerlingen draaien 1 dag per week mee met de fulltime HB groep. 

Werkwijze

In de HB-Groep werken de kinderen met een weekplanning die deels is vastgesteld door de leerkracht (vaste activiteiten). Ook zijn er vrije invul momenten die de leerlingen zelf in kunnen plannen (variabele activiteiten). Daarnaast zijn er ook schoolse activiteiten die gecombineerd kunnen worden met het reguliere concept. Denk hierbij aan vieringen zoals Sinterklaas, Kerst of Pasen.