Onderwijs hoogbegaafdheid en talentontwikkeling

 

Hoogbegaafde kinderen hebben de behoeften om met “gelijken” te kunnen werken. Ze begrijpen en voelen elkaar beter aan. Daarnaast is ieder hoogbegaafd kind anders en hebben ze ook andere behoeften. Die behoeften moeten ze kunnen ontplooien in een setting waar het kind zich gehoord en geaccepteerd voelt. Hoogbegaafde leerlingen hebben leereigenschappen die gemiddelde leerlingen niet hebben zoals de behoefte aan weinig instructie, herhaling en oefenstof. Daarnaast beschikken ze vaak over een hoog werktempo. Sinds het schooljaar 2012-2013 hebben wij op de Almgaard een full-time HB-groep kunnen realiseren. Sinds schooljaar 2017-2018 is dit een combinatiegroep 5-6-7-8.

 

Hoofddoelen

De doelen zijn geordend in drie domeinen:

  • Leren leren
  • Leren denken
  • Leren (voor het) leven

Deze doelen zijn verschillend van gewicht. Ze zijn niet van vergelijkbaar niveau, maar wel allemaal belangrijk. Het werken aan doelen op al deze domeinen waarborgt een breed onderwijsaanbod waarmee recht gedaan wordt aan de specifieke leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. De omschreven doelen zijn alle lange termijn doelen. Het zijn streefdoelen, die niet in één les of leeractiviteit gehaald kunnen worden. Wel zou het zo moeten zijn dat elke les of leeractiviteit een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van één of een combinatie van deze doelen.

 

Werkwijze

In de HB-Groep werken de kinderen met een weekplanning die deels is vastgesteld door de leerkracht (vaste activiteiten). Ook zijn er vrije invul momenten die de leerlingen zelf in kunnen plannen (variabele activiteiten). Daarnaast zijn er ook schoolse activiteiten die gecombineerd kunnen worden met het reguliere concept. Denk hierbij aan vieringen zoals Sinterklaas, Kerst of Pasen. 

 

SOOLvA HB-dag

Naast deze full-time HB-groep hebben we sinds het schooljaar 2017-2018 voor alle leerlingen van onze SOOLvA scholen parttime HB groep gerealiseerd. Deze leerlingen draaien 1 dag per week mee met de fulltime HB groep. Dit betreft een groep 6-7-8 en een groep 3-4-5.

 

Talentontwikkeling

Binnen het vak 'Talentontwikkeling' gaan we samen met de leerling op zoek naar zijn of haar talent. We maken gebruik van verschillende werkvormen en invalshoeken. Aan de hand hiervan worden projecten opgestart die aansluiten op de talenten en interesses van de leerlingen. Hierin zullen verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden aan bod komen.