Medezeggenschapsraad

 

De MR vertegenwoordigt leerkrachten en ouders van talentenschool De Almgaard en OBS ’t Ravelijn en beoordeelt (beleids-)voorstellen op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en komt zelf met voorstellen. De MR maakt hierbij gebruik van haar advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

Voor de MR is het belangrijk dat ze de mening van ouders en leerkrachten kent en vertegenwoordigd. Schroom dus niet om een lid van de MR aan te spreken en eventuele vragen over beleidszaken bij ons neer te leggen. Communicatie is een belangrijk speerpunt voor de MR.

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

Corne Branderhorst (voorzitter)                                                 Ouder Almgaard

Elise Wessel (secretaris)                                                        Leerkracht Almgaard

Petra Geerts                                                                              Leerkracht Almgaard

Anita Labohm                                                                              Leerkracht  Ravelijn

Annet van Noorloos                                                                          Ouder Ravelijn

Dennis de Joode                                                                               Ouder Ravelijn

Sander van Dongen                                                                    Leerkracht Ravelijn