Medezeggenschapsraad

 

De MR vertegenwoordigt leerkrachten en ouders van talentenschool De Almgaard en OBS ’t Ravelijn en beoordeelt (beleids-)voorstellen op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en komt zelf met voorstellen. De MR maakt hierbij gebruik van haar advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

Voor de MR is het belangrijk dat ze de mening van ouders en leerkrachten kent en vertegenwoordigd. Schroom dus niet om een lid van de MR aan te spreken en eventuele vragen over beleidszaken bij ons neer te leggen. Communicatie is een belangrijk speerpunt voor de MR.

De MR is te bereiken op via het volgende mailadres: mr@almgaard.nl

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden.

Oudergeleding:   Lotte van Wijngaarden ('t Ravelijn) - voorzitter, Charlotte Ebbendorf (Almgaard), Dennis de Joode ('t Ravelijn), Corine Timmermans (Almgaard)

Personeelsgeleding: Jeroen van Dijk (Almgaard), Ariette Visser (Almgaard), Brenda van den Heuvel ('t Ravelijn), Marjon Viveen ('t Ravelijn)


MR Verslagen