Medezeggenschapsraad

De MR vertegenwoordigt leerkrachten en ouders van talentenschool De Almgaard en OBS ’t Ravelijn en beoordeelt (beleids-)voorstellen op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en komt zelf met voorstellen. De MR maakt hierbij gebruik van haar advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

Voor de MR is het belangrijk dat ze de mening van ouders en leerkrachten kent en vertegenwoordigd. Schroom dus niet om een lid van de MR aan te spreken en eventuele vragen over beleidszaken bij ons neer te leggen. Communicatie is een belangrijk speerpunt voor de MR.

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Corne Branderhorst (voorzitter) Ouder Almgaard

Ariette Visser (secretaris) Leerkracht Almgaard

Anita Labohm Leerkracht Ravelijn

Annet van Noorloos Ouder Ravelijn

Renate Hötzel Ouder Ravelijn

Annemarie Langeveld Leerkracht Ravelijn

Notulen MR 14-03-2017