Formulieren

 

Op deze pagina kunt u alle formulieren vinden wij gebruiken op onze school. Mocht u een formulier missen of komt u er niet uit horen wij dit graag.

 

Calamiteitenformulier

Van alle leerlingen van onze school willen wij een calamiteitenformulier in ons bezit hebben. Dit calamiteitenformulier zal alleen gebruikt worden om u als ouder/verzorger in te schakelen mocht er een calamiteit plaats vinden.

 

Verlofaanvraag

Dit formulier kunt u gebruiken om verlof aan te vragen voor uw kind. Dit formulier kunt u downloaden, invullen en indienen bij de directie. Dit kan via mail of u kunt dit aan de directeur overhandigen op school. U krijgt hier zo snel mogelijk reactie op.

 

Toestemmingsverklaring medicijngebruik

Mocht u kind medicijnen nodig hebben die onder schooltijd toegediend moeten worden kunt u hiervoor een toestemmingsverklaring voor invullen. Zonder dit formulier mogen wij wetteljik gezien geen medicatie toedienen aan uw kind. Dit geldt voor elke vorm van medicatie, let op hieronder vallen dus ook medicijnen zoals sinaspril en paracetamol.

 

Ouderhulpformulier

Aan de hand van dit formulier kunt u aangeven bij welke activiteiten wij op u kunnen rekenen. Daarnaast kunt u op dit formulier aangeven wat uw talenten zijn. Wij zullen dan met elkaar gaan kijken hoe we dit talent in kunnen zetten binnen de school.