Ouderraad

 

De Ouderraad is de officiële vertegenwoordiging van ouders naar de school toe. 
Feitelijk zijn we gewoon een gemotiveerde groep actieve en enthousiaste ouders van de kinderen op deze school! Zo helpen wij het schoolteam bij het organiseren en plannen van feestjes en uitstapjes. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval, Paasviering, Meester-en Juffendag en nog veel meer. Een andere verantwoordelijkheid die wij op ons nemen is het verfraaien van de school. Zo versieren wij de gangen van de school in de verschillende seizoenen.
We verzorgen de koffie en thee bij de opendagen en op de laatste schooldag bij het uitzwaaien van groep 8. Ook wordt er bij verschillende activiteiten voor de kinderen gezorgd voor drinken en iets lekkers.

Naast dit alles beheren we het geld van de ouderbijdrage en stellen een jaarlijkse begroting samen. Deze ouderbijdrage is bedoeld voor uitgaven waar de school geen subsidie voor ontvangt. Jaarlijks wordt door de Ouderraad een financieel verslag gemaakt. Hierin worden ouders geïnformeerd over de binnengekomen ouderbijdragen en de uitgaven die daarvan zijn gedaan. Op basis van een jaarlijkse ouderbijdrage kan de Ouderraad deze activiteiten financieren c.q. ondersteunen.

Tot slot kunnen wij optreden als een spreekbuis richting het team voor allerlei zaken die zich op en/of rond de school afspelen. Dit kunnen zaken zijn die u niet direct wilt of kunt bespreken met een leerkracht of het betreft zaken die voor de hele school gelden zoals schoonmaak, speeltoestellen, regels of veiligheid. Uiteraard staat de deur van onze directeur en de andere teamleden hier ook voor open!

Huidige samenstelling OR

  • Voorzitter: Ivy van Arkel
  • Penningmeester: Dennis van Vught
  • Secretaris: Edwin van Mazijk
  • Leden: Francesca Haverkamp, Naomi Schram, Nelleke Doosje-Versteeg, Marcella van der Stelt, Mandy Kwetters, Ilse Snoek, Danielle Thiele, Simone Rosario Aan de Wiel
  • Teamleden school: Linda van der Zouwen, Lauri Mommersteeg 

Heeft u een vraag, suggestie, een leuk idee of wilt u de ouderraad iets laten weten, stuur dan een email naar ouderraad@almgaard.nl