“ De plek waar je kan groeien… “

Sinds begin schooljaar 2016/2017 noemen we onze school een talentenschool. Ieder kind heeft een talent. Het ene kind kan goed rekenen of mooie verhalen schrijven. Een ander kind maakt iedereen aan het lachen of blinkt uit in voetbal. Talentenschool de Almgaard wil alle aan haar toevertrouwde kinderen een veilig leer- en leefklimaat bieden, rekening houdend met de ontwikkelingsfasen en talenten van het kind. Kortom; Groeien op je eigen manier

 

Ieder zijn eigen talent

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op verschillende gebieden veel leren bij ons op school. Dat leren kan op verschillende manieren. Kinderen verschillen in de wijze waarop ze leren. Ook leerkrachten verschillen in de wijze waarop ze leren en waarop ze dingen aan kinderen leren. Wij gaan talenten van kinderen en van onszelf inzetten en zoveel mogelijk benutten. Verschillen zien wij dan ook als kansen. Wij blijven ons continu afvragen of we als leerkracht en als team, voldoende afstemmen op leerbehoeften van kinderen. 

 

Samenwerkend leren

Samenwerkend leren is een belangrijk onderdeel in onze school. Wij geloven in de kracht van het samen leren en samen kennis verwerken. Wij willen alle beschikbare ruimtes inzetten om werkplekleren (een plek in de school, anders dan de klas, waar een kind kan werken) te realiseren. Wij hebben er vertrouwen in dat kinderen beter leren wanneer ze zelf actief zijn; onderzoekend en ontdekkend en explorerend bezig zijn met de leerstof. 
 

Samen naar school, samen leren...

Betrokkenheid 

Wij willen als leerkracht altijd nieuwsgierig blijven naar wat kinderen bezig houdt, wat kinderen nodig hebben en wat kinderen al kunnen en nog willen/moeten leren. Wij weten dat het van belang is, dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. Daarom sluiten wij aan bij de beleving en interesse van de kinderen. Wij leren kinderen hun eigen keuzes maken. Wij houden daarbij rekening met de hersenontwikkeling en denkontwikkeling van kinderen in de betreffende leeftijd. 

 

Ouders zijn altijd welkom op onze school

Om te leren heb je elkaar nodig. Wij betrekken ouders graag in onze school. Wij geven duidelijk aan waar en hoe ouders kunnen meedenken, meedoen, meevoelen en meebeslissen in onze school. Juist omdat wij een kleine school zijn kunnen we de mogelijkheden die de kleinschaligheid ons biedt optimaal benutten. Wij willen dat ouders en kinderen zich welkom voelen op onze school. Wij hebben een open houding en een open sfeer gecreëerd waarin ouders kunnen participeren.