Schooltijden

 

Talentenschool de Almgaard werkt met een zogenaamd “vijf gelijke dagen model”. Dat wil zeggen dat voor alle groepen ’s morgens de school om 8.30 uur begint en eindigt om 14.15 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag in de eigen klas over tussen 12.00 uur en 12.45 uur. Dit gebeurt onder toezicht van de (eigen) stamgroep-leerkrachten. De leerlingen zorgen voor hun eigen lunch. Natuurlijk zorgen wij dat er tijdens de pauze voldoende ruimte voor beweging is.

Enkele voordelen van het “vijf gelijke dagen model”  zijn:

  • Veel structuur en duidelijkheid voor kinderen, personeel en ouders.
  • Vijf dagen in dezelfde structuur zorgt voor een terugkerend dagritme. In het voorgaande rooster hebben kinderen minder rust door het wisselende dagritme.
  • Pedagogisch: dezelfde begeleiding gedurende de hele dag voor de kinderen. Bijvoorbeeld samen lunchen met de leerkracht, en niet naar de tussenschoolse opvang.
  • Na schooltijd is er voor kinderen meer tijd voor spelen, culturele activiteiten, sport, etc.