Groepsindeling

Op Talentenschool de Almgaard werken we vanuit combinatiegroepen. We noemen deze groepen stamgroepen.

Iedere dag starten en eindigen de kinderen in hun eigen stamgroep met hun eigen juf of meester. Voor de rest van de dag is een rooster opgezet, waarin wordt aangegeven of de kinderen zelfstandig, onder begeleiding, aan het werk zijn of instructie krijgen van de vakleerkracht.

In schooljaar 2017-2018 hebben we de volgende stamgroepen:

  • Stamgroep onderbouw (groep 1-2-3)
  • Stamgroep middenbouw (groep 4-5-6)
  • Stamgroep bovenbouw (groep 6-7-8)
  • Stamgroep hoogbegaafdheid (groep 5-6-7-8)