Groepsindeling

 

Op Talentenschool de Almgaard werken we vanuit gecombineerde groepen. We noemen deze groepen units. Binnen unitonderwijs werk je met meerdere onderwijsprofessionals die gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor een grotere groep leerlingen.

Het mooie aan unitonderwijs is dat je niet meer als leerkracht een eigen groepje draait, maar er met elkaar voor zorgt dat je veel meer kan zijn dan alleen leerkracht die als basisdoel kennisoverdracht heeft. Binnen de unit ben je altijd met minimaal 2 onderwijsprofessionals aan het werk met kinderen. Afwisseling tussen instructies, begeleidingsmomenten en veel meer oog voor het individu. We werken volgens co-teaching, wat het van en met elkaar leren ontzettend bevorderd. Elke unit heeft leerkrachten met specifieke vakkennis en expertise.

Nu noemen we de groepen nog unit 1, unit 2 enz., maar deze groepen krijgen ook een naam die de kinderen zelf mogen bedenken. Voor schooljaar 2022-2023 zijn deze namen nog niet bekend.

In schooljaar 2022-2023 hebben we de volgende stamgroepen:

  • Unit 1 (groep 0-1-2) 
  • Unit 2(groep 3-4-5)
  • Unit 3 (groep 6-7-8)
  • Unit 4 (HB groep 3 t/m 9)