Groepsindeling

 

Op Talentenschool de Almgaard werken we vanuit combinatiegroepen. We noemen deze groepen stamgroepen.

Iedere dag starten en eindigen de kinderen in hun eigen stamgroep met hun eigen juf of meester. Voor de rest van de dag is een rooster opgezet, waarin wordt aangegeven of de kinderen zelfstandig, onder begeleiding, aan het werk zijn of instructie krijgen van de vakleerkracht.

In schooljaar 2019-2020 hebben we de volgende stamgroepen:

  • Stamgroep onderbouw (groep 1-2) Zij krijgen les in het kleuterdomein
  • Stamgroep middenbouw (groep 3-4) Zij krijgen les in het 3-4 kwartier
  • Stamgroep middenbouw (groep 5-6) Zij krijgen les in de taalarea
  • Stamgroep bovenbouw (groep 7-8) Zij krijgen les in de rekendôme 
  • Stamgroep hoogbegaafdheid middenbouw (groep 3-4-5-6) Zij krijgen les in het HB-centrum
  • Stamgroep hoogbegaafdheid bovenbouw (groep 7-8) Zij krijgen les in het HB-centrum