Ouders

 

Om tot een optimale ontwikkeling van leerlingen te komen hebben we een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten nodig. Door met elkaar de handen ineen te slaan ontstaat een driehoek. Wij vinden deze driehoek zo belangrijk dat wij dit de gouden driehoek noemen. Aan de ene kant van de driehoek staan de ouders, aan de andere kant de school en natuurlijk bovenin centraal het kind.

Het met elkaar zoeken naar de juiste route is voor ons vanzelfsprekend. Echter hebben wij u hulp daar wel bij nodig. Voor een goede gouden driehoek zijn een aantal randvoorwaarden. Wij verwachten dat we elkaar vertrouwen, elkaar begrijpen en dat we respect voor elkaar hebben. Heeft u vragen of opmerkingen over schoolse zaken kunt u altijd terecht bij de leerkracht of bij de directie.