KOR

 

KOR staat voor Kinder – Ouder – Raad.Dit betekent dat er per te organiseren activiteit drie of vier kinderen mee vergaderen en meedenken over de activiteiten. De kinderen denken mee en krijgen gerichte opdrachten om tussen de vergaderingen door te inventariseren. Denk hierbij aan wat willen de kinderen eten bij het kerstdiner of hoe vieren we dit jaar Pasen. Alle bovenbouw kinderen hebben zich aan het begin van het schooljaar, middels een formulier, op kunnen geven om deel te nemen aan een KOR activiteit. De leerkrachten bepalen welk kind deel kan nemen en zorgen ervoor dat iedereen die wil deelnemen, aan bod kan komen. Ouders moeten akkoord geven of hun kind deel mag nemen aan het KOR i.v.m. vergaderingen die altijd na schooltijd worden gepland.